Aanmelden aspirant lid

Ik wil graag lid worden van de VPSN en word daarom graag uitgenodigd voor de
Vakbekwaamheidstoets Theorie

Ik ben in het bezit van een diploma van de volgende opleider (meerdere opties mogelijk):*

Aeres BarneveldMassage HippiqueNHIHippoSofia AcademieBartels Horse & Health Institute

* Kopie van de diploma’s bijvoegen of opsturen naar ledenadministratie@vpsn.nl
Bestand met diploma's toevoegen (in 1 bestand):

Ik heb kennis genomen van de inhoud van de Algemene voorwaarden en het Huishoudelijk reglement van de VPSN, zoals deze op WWW.VPSN.NL zijn gepubliceerd op de datum van verzending van dit formulier.Mijn gegevens zijn:Voornaam voluit:

Achternaam:

Huisadres:

Postcode en Woonplaats:

Email adres:

Telefoonnummer:

Bedrijfsnaam:*

Website:*

KVK Nummer:*

* = niet verplicht
We gaan er vanuit dat je je hierbij aanmeldt voor de eerstkomende Vakbekwaamheidstoets theorie op de datum als vermeld op de website.
Je krijgt een ontvangstbevestiging van de secretaris, zodra dit formulier is verwerkt bij de ledenadministratie.
Je ontvangt dan ook de benodigde informatie om je voor te bereiden op de vakbekwaamheidstoets.
Van de penningmeester ontvang je een factuur van € 25,00 entreekosten voor het maken van de vakbekwaamheidstoets.
Wanneer je slaagt voor de toets, wordt dit bedrag in mindering gebracht op je contributie voor het betreffende jaar.Ik ben geen robot: