Promotieregeling VPSN

Ieder lid van de VPSN heeft recht op een tegemoetkoming van 25% van de totale factuurprijs van bijvoorbeeld een kraam of plaats bij een evenement, tot een maximum bedrag van € 50,00 per dag, maximaal voor 5 opeenvolgende dagen. Verplicht is dan het gebruik van vlag en banner van de VPSN en het op Facebook en andere social media plaatsen van foto’s als bewijs. Eventuele folders van de VPSN kun je natuurlijk ook uitdelen.
De portokosten ad € 6,95 voor het aan de VPSN per post retourneren van de spullen zullen bovenop de tegemoetkoming voor de promotie worden vergoed aan het betreffende lid.

Ieder lid van de VPSN heeft recht op een tegemoetkoming van 10% van de totale factuurprijs, tot een maximum bedrag van € 250,00, van een door dat lid te plaatsen advertentie.
Verplicht is dan dat minimaal het logo en de website van de VPSN duidelijk zichtbaar zijn in de advertentie en wordt verwezen naar de aangesloten ledenlijst op de website.

Voor beide gevallen is men verplicht vooraf goedkeuring te vragen bij de VPSN, onder toezending van een kopie van de (pro forma)factuur aan de VPSN. De tegemoetkoming wordt pas vergoed nadat de promotiedienst t.b.v. de VPSN is geleverd (dwz bewijs van de geplaatste advertentie en bewijs van gebruik vlag/banner op Facebook).

Verder gaan wij er van uit dat iedereen verantwoordelijk omgaat met onze spullen. Het terugsturen van vlag en banner met vieze vlekken of beschadigingen kan dus niet. Mocht er onverhoopt iets vies zijn geworden, dan de vlag graag voorzichtig wassen en/of de banner voorzichtig reinigen. Ook graag gebruikte plakbandresten verwijderen voor het opsturen, zodat een ander lid weer gebruik kan maken van de spullen. Spullen moeten binnen 3 werkdagen na het evenement retour naar Sandra Spijkerman.

Folders VPSN op te vragen bij: ledenadministratie@vpsn.nl

Beheerder vlag & banner
Sandra Spijkerman
Konick 18
8252 GT  DRONTEN Mail: ledenadministratie@vpsn.nl