Tarieven Lidmaatschap

*Entreekosten voor het maken van de toets: € 25,00 (1 x maken, 1 x herkansen*)

*Jaarcontributie VPSN: € 100,00

Na het behalen van de Vakbekwaamheidstoets theorie ontvang je een jaarfactuur minus de entreekosten,de entreekosten dienen te allen tijde te zijn voldaan vóór het maken van de Vakbekwaamheidstoets theorie.

Op onze website worden de toetsingsmomenten op tijd kenbaar gemaakt, er zijn meerdere momenten per jaar waarin dit mogelijk is.

In overleg en bij voldoende animo zijn er uiteraard extra data af te spreken voor het maken van de toets. Vragen daarover naar: info@vpsn.nl. Hiervoor wordt een tarief gerekend van € 50,00.

Bij het maken en halen van de toets voor 1 augustus krijg je een factuur voor het lidmaatschap van het lopende kalenderjaar: € 100,00 minus € 25,00 entreekosten = € 75,00. M.i.v. het daaropvolgende jaar betaal je de volledige contributie van € 100,00.

Bij het maken en halen van de toets na 1 augustus en voor 1 november krijg je een factuur voor het lidmaatschap van het resterende kalenderjaar: € 75,00 minus € 25,00 entreekosten = € 50,00.  M.i.v. het daaropvolgende jaar betaal je de volledige contributie van € 100,00.

Bij het maken en halen van de toets na 1 november betaal je alleen €25 entreekosten voor de toets en ga je vanaf januari van het volgende jaar contributie betalen.

Betalingen geschieden overeenkomstig de daarin voorgeschreven wijze, waarbij wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van de VPSN, te vinden op deze website.

 

Beëindiging lidmaatschap

Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen beëindigen, dan dien je op te zeggen vóór 1 december van het lopende jaar. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd na 1 december van het lopende jaar, zal een volledig jaar nog in rekening worden gebracht.

Kosten Bijscholingen

Deze kosten zijn variabel en per bijscholing nader te bepalen. Informatie wordt altijd verstrekt via de aankondigingsmail c.q. de uitnodigingsmail voor deelname. Over het algemeen zijn onze bijscholingen gratis of voor een minimaal tarief. De kosten zijn afhankelijk van de accommodatie en van degene die de bijscholing geeft.

Elk (toekomstig) lid heeft zich te allen tijde akkoord verklaard met de Algemene Voorwaarden en de Huis- en Gedragsregels van de VPSN.

*In overleg is nogmaals herkansen voor de Vakbekwaamheidstoets Theorie altijd mogelijk.