Lidmaatschap

 

 

 

 

De Vereniging Paarden Sportmasseurs Nederland (VPSN) heeft tot doel de sportmassage voor paarden breder uit te dragen en meer bekendheid te geven bij eigenaren van paarden en het stimuleren van erkenning bij betrokken organisaties in de paardensport, zoals bijvoorbeeld de FNHO, de paardensportbond, verzekeraars, de overheid, etc.

Voordeel voor de bij de VPSN aangesloten Paardensport masseurs is dat zij door hun lidmaatschap als georganiseerde paardensportmasseur worden erkend. Deze kwaliteit wordt gewaarborgd doordat ieder lid voor aansluiting bij de VPSN de Vakbekwaamheidstoets theorie met goed gevolg heeft afgelegd. Daarnaast blijven onze leden zich doorlopend (verplicht) bijscholen.

Bijscholingen/Bijscholingspunten

Om het kennisniveau op peil te houden, dienen onze leden jaarlijks bij te scholen.

 

Wanneer je het lidmaatschap aangaat:

– ben je in het bezit van het diploma sportmasseur voor paarden van een van de door de VPSN erkende opleidingen;

– heb je aangetoond voldoende kennis te hebben door het slagen voor de Vakbekwaamheidstoets theorie van de VPSN;

– ga je akkoord met de Huis- en gedragsregels, alsook de Algemene Voorwaarden van de VPSN;

– wordt je vermeld op de VPSN-website als aangesloten paardensportmasseur;

– krijg je een link naar je eigen website, ontvang je het digitale logo en logo’s voor op je kleding;

– weet je dat je aangesloten collega’s ook voldoende bekwaam zijn;

– kun je een voorgedrukt anamneseformulier (behandelformulier) krijgen;

– kun je algemene voorwaarden voor eigen gebruik krijgen;

– kun je profiteren van korting op door de VPSN georganiseerde bijscholingen;

– kun je gebruik maken van folders, vlag en banner van de VPSN op evenementen;

– kun je bij promotie van de VPSN een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor huur van een kraam of een advertentie.

 

Voor opgave als lid (dus als je de Vakbekwaamheidstoets Theorie hebt gehaald) vragen wij de volgende gegevens:

  • Kopie van je behaalde diploma(‘s)
  • NAW-gegevens volgens de burgerlijke stand;
  • Bedrijfsnaam (en eventueel KvK-nummer);
  • Gsm-nummer en e-mailadres;
  • Website;
  • Of je wel of niet informatie wenst over de verzekering(en).

Deze stukken graag inscannen en per e-mail sturen naar info@vpsn.nl of per post naar het postadres van de VPSN:

p/a Groot Hagen 10a

7009 AM  DOETINCHEM